Training packages

Alla olevia paketteja voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

 

Ekosysteemistrategia osana yrityksen kilpailustrategiaa

Kuvaus: Mikä on yrityksen ekosysteemistrategia? Miten voidaan aikaansaada ja hyödyntää systeemistä arvoa? Miten hyöty näkyy? Miten muutosta näiltä osin voidaan johtaa partneri- ja toimittajaverkostossa?

 

Integroinnin perusteet yrityksen näkökulmasta

Kuvaus: Miksi uudet teknologiat? Hankinnan, oston, logistiikan ja teknisen tuotetiedon integrointi toimitusketjussa (external) ja integroinnit yrityksen taustajärjestelmiin (internal). 

 

Hyödyt ja niiden toteutus

Kuvaus: Mikä on automaation arvo toimitusketjussa? Miten me lohkaisemme siitä arvoa itselle? Hyötyjen tunnistaminen omassa liiketoiminnassa. Liiketoiminnan arvo; kustannussäästöt, tuotannon tehostaminen, uudet innovatiiviset toimintamallit. 

 

Tekninen tuotetieto ja elinkaarihallinta (PLM)

Kuvaus: Hierarkisen tuotetiedon integrointi toimitusketjussa ja tuotteen elinkaaren hallinta teollisuuden kunnossapidossa.

 

Tietomallit: UBL, ISO 20022, PEPPOL

Kuvaus: Mihin standardit perustuvat, miten niitä voidaan käyttää ja yhdistää? Kuinka niistä tehdään ratkaisuja ekosysteemiin.

 

API- ja lohkoketjuteknologiat

Kuvaus: Murrosta toteuttavat teknologiat Aplication Programing Interface (API) mahdollistavat standardin ratkaisun toimittamisen yritysten välillä. Lohkoketju tallentaa tiedon luotettavasti. Älykkäillä sopimuksilla voidaan automatisoida toimitusketjun prosesseja.

 

Code Based - Open Computing

Kuvaus: Teollisuus on keskittänyt koodauksen avoimeen ympäristöön. Mitä avoin arkkitehtuuri, avoin koodi ja lisensointi tarkoittavat teollisuudelle? Miten avoimessa innovaatioympäristössä toimitaan ja miksi siitä syntyy murrosta toteuttavat teknologiat?

 

ROI toimitusketjun integrointilaskelma SCM

Kuvaus: Manuaalisen työn osuus integroinneissa on suuri. Yritys voi tarkastella kustannuksia joko ostajan tai toimittajan roolissa. Prosesseittain kustannukset ja toteutuksen hinta voidaan laskea. Investoinnin takaisinmaksuaika tulee tietää, jotta päätöksiä voidaan tehdä.